Hyresgäster

Om du har något fel eller ett problem i din lägenhet eller i gemensamma utrymmen är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vid akuta fall är du är självklart varmt välkommen att kontakta oss på tel 073 - 61 88 965.